Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑΝ

admin

Το ειδικό τιμολόγιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) αφορά:

Τιμολογιακή πολιτική ευπαθών ομάδων

  • Πολύτεκνες οικογένειες (μείωση 60% εφ’ όρου ζωής για τα πρώτα 320 κυβικά/4μηνο)

  • Τρίτεκνες οικογένειες (μείωση 50% έως την ενηλικίωση του 1ου τέκνου για τα πρώτα 200 κυβικά/4μηνο)

  • Συνταξιούχοι έως 10.000€ (τεκμαρτό εισόδημα) μείωση 50% τα πρώτα 80 κυβικά/4μηνο

  • Άνεργοι μείωση 100% τα πρώτα 80 κυβικά/4μηνο

  • Α.Μ.Ε.Α. από 67 – 79 % αναπηρία μείωση 40% έως 80 κυβικά/4μηνο

  • Α.Μ.Ε.Α. από 80 %  και άνω αναπηρίας μείωση 50% έως 80 κυβικά/4μηνο

  • Άποροι 100% μείωση έως 80 κυβικά/4μηνο

Βιολογικός Καθαρισμός

Τιμή 4€ + Φ.Π.Α./m2 (αφορά μόνο τους κύριους χώρους κατοικίας)
Η πληρωμή γίνεται ως εξής: Προκαταβολή 10% τη ς συνολικής οφειλής και το υπόλοιπο σε πέντε (5) 3μηνες δόσεις.

Επεξηγήσεις

  • Για να χορηγηθούν οι μειώσεις στους πολύτεκνους και τρίτεκνους πρέπει η παροχή να είναι στο όνομα του ενός εκ των δύο γονέων και να προσκομιστεί στην υπηρεσία μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

  • Για τους τρίτεκνους η μείωση ισχύει έως το 1ο παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 25ο έτος εφόσον σπουδάζει.

  • Για τους άπορους η μείωση χορηγείται με την προσκόμιση του δελτίου απορίας.

  • Για τις κατηγορίες ΑΜΕΑ η μείωση χορηγείται όταν η παροχή είναι στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε άτομο 1ου βαθμού συγγένειας.

  • Για τις κατηγορίες ΑΜΕΑ το δικαιολογητικό που απαιτείται είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ποσοστού ανικανότητας από τον ανάλογο φορέα υγείας.

  • Για τους άνεργους με εισόδημα έως 5.000,00€ χορηγείται έκπτωση εφόσον εξετασθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
    • η συνολική οικογενειακή κατάσταση

    • ο χρόνος ανεργίας

    • το εισόδημα, Ε1, Ε2 και Ε9.


Ενημερωθείτε για την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλιέων.

Ενημερωθείτε για το Ειδικό Τιμολόγιο Ύδρευσης που προσφέρει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.