Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR
Image default
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Περί εγκρίσεως της παραλαβής Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών

Θέμα 2ο: Περί εγκρίσεως της παραλαβής Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Αρ. Αποφ. :28

Πρακτικό της με αριθ.7ης/2024ΤακτικήςΣυνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), στις 28Μαΐου 2024.

Σήμερα Τρίτη28 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Επιχείρησης ύστερα από την υπ’ αριθ. 779/21-05-2024 Πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία από τους :
Παρόντες Απόντες
Δωρής Σωκράτης -Πρόεδρος
Ζόραπας Βασίλειος -Αντιπρόεδρος
Καραγιάννη Κωνσταντίνα -Μέλος
Φραγκιουδάκης Γεώργιος -Μέλος
Παναγιωτακοπούλου Αγγελική -Μέλος
Καρμανιόλας Γεώργιος -Αν Μέλος( κ. Λαμπρόπουλου Ευάγγελου)
Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία -Μέλος
Καχριμάνης Γεώργιος -Μέλος
Κουτρουμπής Σταύρος -Μέλος
Κουστένης Βασίλειος -Μέλος
Τσούρνος Ηλίας -Μέλος

Related posts

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή  Παλιά Πόλη

admin

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

admin

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ – 2024»,

admin