Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR
Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Υποχρεωτική η ενημέρωση για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Σκοπός η αύξηση της χρήσης του νερού της βρύσης ως πόσιμου.

Την υποχρεωτική ενημέρωση των καταναλωτών από τους φορείς Ύδρευσης, σε σχέση με τους ποιοτικούς δείκτες του πόσιμου νερού, επισημαίνει σε Eγκύκλιό του το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, οι υπεύθυνοι φορείς Ύδρευσης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι, όλα τα άτομα στα οποία παρέχεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, λαμβάνουν επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού πρέπει να διανέμονται στους καταναλωτές τακτικά και τουλάχιστον μια φορά ανά έτος -χωρίς να χρειαστεί να τις ζητήσουν- στην καταλληλότερη και πλέον προσβάσιμη μορφή (π.χ. μαζί με το λογαριασμό τους ή με ψηφιακά μέσα, όπως έξυπνες εφαρμογές).

Σκοπός είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νερό που τους παρέχεται καθώς και στις υπηρεσίες ύδρευσης, με συνέπεια την αύξηση της χρήσης του νερού της βρύσης ως πόσιμου.

H μη τήρηση συνιστά παράβαση των διατάξεων της Οδηγίας.

Δείτε, αναλυτικά, την Εγκύκλιο 

Related posts

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ : ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΩΡΗΣ ( BINTEO 10-4-2024 )

admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Δ.Ε.Υ.Α.Ν

admin

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

admin