"Προμήθεια Χλωρίου" - Τιμολόγιο

"Προμήθεια Χλωρίου" - Τιμολόγιο

Εκτύπωση E-mail

Α.Τ.1.
Υποχλωριώδες Νάτριο, (Χλώριο )

Προμήθεια υποχλωριώδους Νατρίου, (Χλωρίου ), σε μορφή διαλύματος που παράγεται από την αντίδραση χλωρίου με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, και πεδίο εφαρμογής: για απολύμανση πόσιμου νερού.
Η προμήθεια θα διενεργείται επί τόπου του χώρου των δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., όπου γίνεται χρήση του χλωρίου, σε συσκευασία πλαστικών δεξαμενών.

Τιμή ενός χιλιογράμμου ( χγρ. ) καθαρού όγκου χλωρίου.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 0,50 €


Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism