"Προμήθεια Χλωρίου" - Τεχνική Έκθεση

"Προμήθεια Χλωρίου" - Τεχνική Έκθεση

Εκτύπωση E-mail

Διά της παρούσης μελέτης, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προτίθεται να αντιμετωπίσει άμεσα το θέμα της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου (NaClO).
Η ποσότητα του χλωρίου θα χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνεται απολύμανση του νερού στις δεξαμενές του ευρύτερου Δήμου Ναυπλίου (Ακροναυπλία – Τολό – Προφ. Ηλίας – Πάρκο Κανελλοπούλου, κ.λ.π.).
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000,00€) ευρώ με κωδικό προϋπολογισμού 15.90.002. Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας λαμβάνεται το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών, η πίστωση προέρχεται από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και ως τρόπος εκτέλεσης προτείνεται αυτός με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/16.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 22:44

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism