ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Δ. ΑΝΥΦΙΟΥ-ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ»

Εκτύπωση E-mail

 

Ναύπλιο, 2-11-2017

Αρ. πρωτ. :1975

TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 2
Ταχ.Κωδ. : 211 00
Τηλέφωνα: 2752 0 28976, 24167
FAX: 2752 0 99461
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Καλείστε την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., προκειμένου να υποβάλετε προσφορά για την επιλογή και ανάδειξη αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Δ. ΑΝΥΦΙΟΥ – ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (Κ.Α. : 15.95.075), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 242/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετέχουν τεχνικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., τάξης Α1 και άνω για  έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, προσκομίζοντας όλα τα  απαιτούμενα, νόμιμα δικαιολογητικά.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) και η  προσφορά  συντάσσεται με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (βάσει του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016).       

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) και παρέχεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.&Δ. και θα απευθύνεται προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., να λαμβάνουν γνώση των τευχών της μελέτης και να παραλαμβάνουν το Έντυπο Προσφοράς.

 Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Λυκομήτρος

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

pdfΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 13:15

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism