Απεντόμωση - Μυοκτονία 2017

Εκτύπωση E-mail

Θέμα 13ο: Περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΕΤΟΣ 2017».

Εισάγεται για συζήτηση το δέκατο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΕΤΟΣ 2017».

Το λόγο πήρε ο κ. Χρ. Μαστορίκος ο οποίος ενημερώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 73/2017 Απόφασή του, το Δ.Σ. είχε εγκρίνει την εκτέλεση της εν θέματι Υπηρεσίας, προ ϋπολογισμού 40.000,00€.

Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε την 4η-5-2017 και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «CASTALIA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ» με έκπτωση 71,61,%. Λογω των ανωτέρω, ο κ. Μαστορίκος ζητά από το Δ.Σ. όπως κατακυρώσει το αποτέλεσμα.

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ.

Αριθμός Απόφασης: 121 Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΕΤΟΣ 2017» στην «CASTALIA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ» με έκπτωση 71,61,%.

Για το χρηματικό αυτό ποσό έχει γίνει δέσμευση στον κωδ. 15.91.026 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάνοντας κλικ εδώ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Μαϊος 2017 09:27

Άλλες δημοσιεύσεις: Αποκαταστάσεις Τομών »

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism