ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Δ. ΑΣΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΥ - ΙΡΙΩΝ»

Εκτύπωση E-mail

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Δ. ΑΣΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΥ - ΙΡΙΩΝ» , προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 01092021 deyan diagonismos

 

pdf  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021 22:32

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism