Προμήθεια Αντλίας Χλωρίωσης Ε.Ε.Λ. Τολού

Εκτύπωση E-mail

Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 94/2016 Μελέτης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΛΟΥ».

Εισάγεται για συζήτηση το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση της υπ’αριθμ. 94/2016 Μελέτης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΛΟΥ».

Το λόγο πήρε ο Διευθυντής της υπηρεσίας κ. Χρήστος Μαστορίκος ο ποίος αναφέρει ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Τολού η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προτίθεται να προβεί άμεσα στην αντικατάσταση μίας αντλίας στην Δεξαμενή Χλωρίωσης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για προμήθεια μιας υποβρύχιας αντλίας για να εγκατασταθεί στην Δ/Ξ Χλωρίωσης στην ΕΕΛ Τολού.
Η υφιστάμενη αντλία στις 14-11-2016 εξήχθη λόγω βλάβης και διαπιστώθηκε το ασύμφορο της επισκευής της κατόπιν αποσυναρμολόγησής της.

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, η πίστωση προέρχεται από Ιδίους Πόρους, (ΚΩΔ: 62.98.006) και ως τρόπος εκτέλεσης προτείνεται αυτός με απευθείας ανάθεση, (εντός του ορίου που προβλέπεται για τη διαδικασία προμήθειας - Ν. 4412/2016).

Μπορείτε να δείτε την απόφαση και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάνοντας κλικ εδώ.

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Μαϊος 2017 08:51

Άλλες δημοσιεύσεις: Προμήθεια Χλωρίου »

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism