Ανακατασκευή παροχών δικτύου Δρεπάνου

Εκτύπωση E-mail

Θέμα 10ο : Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 37/2017 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης.

Εισάγεται για συζήτηση το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2017 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης.

Το λόγο πήρε ο κ. Χρήστος Μαστορίκος - Διευθυντής της υπηρεσίας ο οποίος ενημερώνει ότι επίκειται άμεσα, η λειτουργία του νεοκατασκευασθέντος αποχετευτικού δικτύου λυμάτων του Δ.Δ. Δρεπάνου (κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το Ε.ΣΠ.Α.) σε συνδυασμό με αυτή του υφιστάμενου παλιαόθεν.

Δεδομένου ότι υφίσταται ένα τεχνικό πρόβλημα, αυτό της εισροής νερών από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, μέσω μη έντεχνων συνδέσεων παροχών ιδιοκτησιών, (αφορά το παλαιόθεν υφιστάμενο δίκτυο), στον κεντρικό αγωγό επί της Δημ. Οδού Δρεπάνου - Βιβαρίου, θα πρέπει να προχωρήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στην ανακατασκευή των παροχών αυτών, με στόχο την εξάλειψη των εισρεόντων νερών. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν περί τα 25 φρεάτια πεζοδρομίου με τις αντίστοιχες σωληνώσεις σύνδεσης, όπου χρειάζονται καθώς και δύο φρεάτια του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης. Επίσης, θα γίνει αποκατάσταση των τομών με ασφαλτικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου αν έρχεται σε 20.000,00€, η πίστωση θα προέλθει από ιδίους πόρους ενώ ως τρόπος εκτέλεσης προτείνεται αυτός με απ’ ευθείας ανάθεση (δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός ευρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 άρθρο 328) στον Μαρασιώνη Χρήστο Ε.Δ.Ε. με έκπτωση 10% .

Μπορείτε να δείτε την απόφαση και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάνοντας κλικ εδώ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 19:33

Άλλες δημοσιεύσεις: « Προμήθεια Χλωρίου

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism