Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΜΕ EMAIL

Αίτηση Αποστολής Λογαριασμού με Email

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Με την αποστολή του αιτήματος μου, συναινώ στα ακόλουθα:

  1. Επιτρέπω στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., να χρησιμοποιήσει τα ως άνω προσωπικά μου δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας αίτησης.
  2. Συμφωνώ όπως τα στοιχεία επικοινωνίας μου (e-mail, τηλέφωνα) χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ενημέρωση μου σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.