Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Η σελίδα αυτή θέλουμε να αποτελέσει ένα βήμα ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν  και των καταναλωτών

Δίκτυα Υδρευσης

Η μέριμνα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν για την συντήρηση και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι συνεχής.

Περιβάλλον

Η μέριμνα για την προστασία των πηγών είναι συνεχής και αδιάκοπη. Η προστασία του περιβάλλοντος μας αφορά όλους.

Οι προτεραιότητές μας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

 1. Γιατί κάνει καλό στην τσέπη μας
 2. Γιατί εξοικονομούμε ενέργεια
 3. Γιατί βοηθάει στη διατήρηση της ποιότητάς του (υφαλμύρωση από υπεραντλήσεις)
 4. Γιατί το δίκτυο θα λειτουργεί καλύτερα (επαρκείς πιέσεις – λιγότερες βλάβες)
 5. Γιατί θα απαιτούνται λιγότερα χρήματα για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, τόσο της ύδρευσης, όσο και της αποχέτευσης
 6. Γιατί μειώνεται το κόστος για νέες επενδύσεις
 7. Γιατί δεν θα το στερήσουμε από άλλους που το έχουν ανάγκη
 8. Γιατί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις
 9. Γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη (βιομηχανική, αγροτική, τουριστική)
 10. Γιατί προστατεύουμε το περιβάλλον
 11. Γιατί το νερό δεν είναι αγαθό που θα αυξάνεται ανάλογα με τη ζήτηση
 12. Γιατί τα αποθέματα νερού καλής ποιότητας δεν είναι ανεξάντλητα
 13. Γιατί η περιοχή μεγαλώνει και η ζήτηση αυξάνεται
 14. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι κάθε χρόνο θα έχουμε επαρκείς βροχοπτώσεις
 15. Γιατί επάρκεια και καθαρό νερό σημαίνει Πολιτισμός
 16. Γιατί η επάρκεια νερού σε μια κοινωνία προάγει την ΕΥΗΜΕΡΙΑ
 17. Γιατί μειώνεται η ποσότητα νερού λόγω καταστροφής των δασών
 18. Γιατί μειώνεται η ποσότητα νερού λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη
 19. Γιατί η μόλυνση του περιβάλλοντος αχρηστεύει μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού
 20. Γιατί εξασφαλίζουμε το νερό στις επόμενες γενεές
Δ.Ε.Υ.Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι στόχοι μας είναι:  Η προστασία του περιβάλλοντος  ποιότητα στην ύδρευση και η επάρκεια σε ορίζοντα 30ετίας – Η ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης και κυρίως της αποχέτευσης – Η καλύτερη παροχή υπηρεσιών.– Ο περιορισμός τόσο του χρόνου εξυπηρέτησης των δημοτών όσο και του χρόνου αντιμετώπισης των βλαβών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου