Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ !

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ποιότητα & Ποσότητα νερού

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου διενεργεί σε μόνιμη βάση ελέγχους (δειγματοληψίες) στο πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει η ΔΕΥΑΝ στους κατοίκους του Δήμου Ναυπλιέων.

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται είτε στο εργαστήριο ανάλυσης νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, είτε αναθέτονται, σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

Οι έλεγχοι αυτοί εναρμονίζονται με τη νομοθεσία που αφορά στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (Υγειονομική Διάταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., περιλαμβάνει σημεία αντιπροσωπευτικά όλων των δικτύων ύδρευσης του διευρυμένου Καλλικρατικού δήμου, με γνώμονα τη συστηματική παρακολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας του πόσιμου νερού.

    ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ