Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΝΕΡΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

admin

Νερό & Προστασία Περιβάλλοντος

Το νερό είναι αναμφίβολα το κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Η ύπαρξη του στο περιβάλλον αποτελεί την προϋπόθεση όλων των δραστηριοτήτων του παρόντος και του μέλλοντος. Ως εκ τούτου, η προστασία του από την κάθε μορφής εκδήλωση αδιαφορίας των ανθρώπων είναι επιβεβλημένη.

Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι οι χώρες που διαθέτουν νερό έχουν αναλάβει εδώ και αρκετά χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της πρόληψης της ρύπανσης, της επανάκτησης, επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης του νερού, της μείωσης των απωλειών και της κατασπατάλησης, κ.α.

Σε περιοχές όπως τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας με έλλειψη νερού, εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο σύγχρονες μέθοδοι αφαλάτωσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των κατοίκων.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Έργων σύνθετων που θέτουν υψηλά τον πήχυ της ποιότητας της κατασκευής και των υλικών όπως:

·       Μεταφορά πόσιμου νερού

·       Αντλιοστάσια

·       Διαχείριση αποβλήτων οικισμών (βιολογικοί)

·       Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

·       Ταμιευτήρες

Η εταιρεία μας διεκδίκησε εξ΄ αρχής πολύ σοβαρή παρουσία στα κατασκευαστικά έργα με τις μαχαιρωτές βάνες του οίκου ORBINOX, τις δικλείδες πεταλούδας του οίκου TOMOE VALVES, τις βάνες ελαστικής έμφραξης, τα αντεπίστροφα τύπου σφαίρας και τύπου κλαπέ ή πεταλούδας με αντίβαρο και υδραυλική υποβοήθηση.

Επενδύσαμε σε ετοιμοπαράδοτα αποθέματα βαλβίδων μεγάλων διαστάσεων πέραν των λοιπών χαλυβουργικών προϊόντων που βρίσκονται ούτως ή άλλως σε διαρκή παρακαταθήκη στις αποθήκες μας. Επίσης με επιλεγμένες συνεργασίες προσφέρουμε σε έργα συλλογής υδάτων δικλείδες πιεζοθραυστικές και εκτόνωσης, ρυθμιστικές και παροχόμετρα μαζί με τους αντίστοιχους αυτοματισμούς.