Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

“Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι η καλύτερη δυνατή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες - καταναλωτές„