Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ – (ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ / ΓΕΡΜΑΝΟΧΩΡΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ – (ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ / ΓΕΡΜΑΝΟΧΩΡΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ)