Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΦΕΚ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Ταυτότητα επιχείρησης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) ιδρύθηκε το 1989 (Aρ. Φυλ. Φ.Ε.Κ. 859-12363/15-11-1989) και λειτουργεί βάση του Ν.1069/80 σύμφωνα με τον οποίο συγκροτήθηκαν οι Δ.Ε.Υ.Α. σε όλη την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής και σκοπός της είναι «η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας».

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου αρχικά είχε σαν περιοχή αρμοδιότητας την πόλη του Ναυπλίου.

Στη συνέχεια σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5324/788 αρ. ΦΕΚ 1398/16-6-2011 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίεων (περιοχές τέως Δήμου Μιδέας, Ασίνης και Ν.Τίρυνθας). Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου εξυπηρετεί πληθυσμό ο οποίος ανέρχεται σε 33.356 άτομα σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011 με σύνολο υδρομέτρων 22.000.

Η Υπηρεσία λειτουργεί σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ τη Μονάδα Κοινού Βιολογικού Καθαρισμού.

“Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι η καλύτερη δυνατή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες – καταναλωτές„