Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR
Image default
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ν Α Υ Π Λ Ι Ε Ω Ν
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ»

Η ΔΕΥΑ Ναυπλιέων άμεσα και με υπευθυνότητα, σας παρουσιάζει τα
αποτελέσματα των βασικών αναλύσεων του νερού από το μεγαλύτερο τμήμα
του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ναυπλιέων.
Αυτό κρίνεται αναγκαίο μετά και την χρήση νερού από τις πηγές του
Ανάβαλου καθώς επίσης και τοπικά από Δημοτικές και Ιδιωτικές γεωτρήσεις
έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού στις βρύσες των καταναλωτών μετά τις
εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις έλλειψης νερού λόγω λειψυδρίας και
αυξημένων αναγκών κατά την θερινή περίοδο, όπως ήδη όλοι γνωρίζουμε.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στις τρεις βασικές παραμέτρους,
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Χλωριούχα και Νιτρικά, τα οποία και επηρεάζονται
από αυτή την ενέργεια, τόσο για τις πηγές όσο και για συγκεκριμένα σημεία
του δικτύου

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΒΑΛΟΥ, ΛΕΡΝΗΣ & ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΥΑΝ

Ηλεκτρική
Αγωγιμότητα

Χλωριούχα
(Cl – )

Νιτρικά (NO 3 -)
Μονάδα μέτρησης μS/cm mg/l mg/l
Παραμετρική τιμή 2.500 250 50

ΠΗΓΕΣ

Πηγές Λέρνης 1.093 200 8,4
Πηγές Ανάβαλου 2.450 650 6,1

ΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 1 1.796 440 7,2
Ναύπλιο 2 1.802 440 7,3
Ναύπλιο 3 1.774 435 7,4
Ναύπλιο 4 1.774 435 7,3
Άρια 1.634 380 9,5

ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ

Αγ. Παρασκευή 1.789 430 8.1
Ασίνη 1.770 430 8.2
Τολό 1.892 470 49
Δρέπανο 1.803 430 7,9
Καρνεζέϊκα 678 38 3,9
Ίρια 2.740 760 57
Κάντια 362 115 3,6

ΔΕ ΜΙΔΕΑΣ

Μιδέα 502 15 28,5
Αγία Τριάδα – Δίκτυο από
ΔΕΥΑΑΡΜ 1.529 340 8,0

ΔΕ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Άγιος Αδριανός 1.790 430 8,1

2
Συμπερασματικά, η ποιότητα του νερού στις πηγές της Λέρνης,
παρουσιάζει σταδιακή επιδείνωση, παραμένοντας όμως μέχρι και αυτή
τη στιγμή εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία για το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης. Η χρήση των πηγών του Ανάβαλου για τον
εμπλουτισμό του δικτύου επιφέρει αύξηση της συγκέντρωσης των
χλωριούχων συνολικά στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να παρατηρείται
υπέρβαση της συγκέντρωσης των χλωριούχων σε όλες τις περιοχές
που εξυπηρετούνται από τις δεξαμενές Ακροναυπλίας και Προφήτη Ηλία
Ναυπλίου.
Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν όλη την ΔΕ Ναυπλίου, μέρος της ΔΕ
Ασίνης (Ασίνη, Τολό, Δρέπανο, Βιβάρι), την ΔΕ Νέας Τίρυνθας και την
ΤΚ Αργολικού της ΔΕ Μιδέας.
Αντίστοιχες συνθήκες ισχύουν και στις ΤΚ της ΔΕ Μιδέας που
εξυπηρετούνται μέσω ΔΕΥΑΑΡΜ (όλες εκτός της ΤΚ Μιδέας), καθώς οι
πηγές της Λέρνης αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησής τους.
Επιπλέον στις ΤΚ Τολού, Ασίνης και Ιρίων χρησιμοποιούνται
γεωτρήσεις, δημοτικές και ιδιωτικές, που επηρεάζουν την ποιότητα του
νερού των δικτύων των συγκεκριμένων Τοπικών Κοινοτήτων.
Τέλος, πολύ καλή ποιότητα έχουν οι ΤΚ Καρνεζέϊκων, Κάντιας της ΔΕ
Ασίνης και Μιδέα της ΔΕ Μιδέας.
Η ΔΕΥΑΝ θα σας ενημερώνει τακτικά για τυχόν αλλαγές στην ποιότητα του
νερού του δίκτυού της και για την ποιότητά του.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΔΩΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Related posts

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ : ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΩΡΗΣ ( BINTEO 10-4-2024 )

admin

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. -ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου λυμάτων Δ.Δ. Αγ. Τριάδος»

admin

Αναλύσεις Νερού – Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Ναύπλιο – Κούρτη – Μερακλίδικο – 19.04.24

admin