Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

Day : July 5, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

admin
Δ ΗΜΟΤΙΚΗΕ ΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥ ΔΡΕΥΣΗΣΑ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΝ Α Υ Π Λ Ι Ε Ω Ν«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ» Η ΔΕΥΑ...