Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

Category : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 2024»,

admin
H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (ΔΕΥΑ Ναυπλιέων) προτίθεται ναπροβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. ΜΙΔΕΑΣ – 2024»,

admin
H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (ΔΕΥΑ Ναυπλιέων) προτίθεται ναπροβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ – 2024»,

admin
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης του έργουμε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ – 2024», με...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ – 2024»,

admin
H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (ΔΕΥΑ Ναυπλιέων) προτίθεται ναπροβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Περί εγκρίσεως της παραλαβής Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών

admin
Θέμα 2ο: Περί εγκρίσεως της παραλαβής Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Αποφ. :28 Πρακτικό...