ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ –  ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ – ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Εκτύπωση E-mail

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ

Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υ ΔΡΕΥΣΗΣ

Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ

 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΕΡΓΟ ΑΞΙΑΣ : 105.000,00€

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ – ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.»,

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δημοπρατεί έργο αξίας 105.000,00€ από ίδιους πόρους με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ο σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργίας της καστρονησίδας, μέσα στα πλαίσια των εργασιών που εκτελούνται ήδη από την Αρχαιολογία για την επισκευή και συντήρηση του μνημείου.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει την πόντιση αγωγού ύδρευσης για την επαρκή υδροδότηση καθώς και του αγωγού αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων .
Η ολοκλήρωση του έργου της εκβάθυνσης του λιμένα μας δίνει πλέον την ευχέρεια να επέμβουμε ολοκληρωτικά στο εμβληματικό μας κάστρο
 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020 23:10

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism