ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Εκτύπωση E-mail

Ναύπλιο, 8/8/2019

Αρ. πρωτ. : 1239

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καλείστε την 3η Σεπτεμβρίου  2019,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών)  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προκειμένου να υποβάλετε προσφορά για την επιλογή και ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ»,   προϋπολογισμού: 50.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15.91.049),  σύμφωνα με την αρ. 143/2019  Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετέχουν τεχνικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., τάξης Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα, νόμιμα δικαιολογητικά.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρω (1.000,00€) και παρέχεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.&Δ. που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και να λαμβάνουν γνώση των τευχών της μελέτης  και να παραλαμβάνουν το Εντυπο Προσφοράς.

 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Καρέλης

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 10:25

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism