Προμήθεια Χλωρίου

Εκτύπωση E-mail

Θέμα 3ο: Περί εγκρίσεως της υπ’αριθμ. 34/2017 μελέτης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης.

Εισάγεται για συζήτηση το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση της υπ’αριθμ. 34/2017 μελέτης της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης.

Το λόγο πήρε ο Διευθυντής της υπηρεσίας κ. Χρήστος Μαστορίκος ο οποίος αναφέρει ότι για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι επιβεβλημένο κατ’ έτος να προχωρεί σε διαδικασίες συμβασιοποίησης της προμήθειας χλωρίου.

Η προμήθεια αυτή είναι άμεση και αναγκαία γιατί αφορά την παροχέτευση με χλώριο των συστημάτων χλωρίωσης, όλων των δεξαμενών του νέου Καλλικρατικού Δήμου. Επίσης η διαδικασία αυτή είναι κατεπείγουσα και για το λόγo ότι πρέπει άμεσα να υπογραφεί σχετική σύμβαση με ανάλογο προμηθευτή, ούτως ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπτη τροφοδότηση με χλώριο τουλάχιστον των κυριοτέρων δεξαμενών του ευρύτερου Δήμου Ναυπλιέων (Ακροναυπλία-Τολό-Προφ.Ηλία-Πάρκο Κανελλόπουλου κ.λ.π.). Το συγκεκριμένο διάλυμα για τη χλωρίωση αναφέρεται σε υποχλωριώδες νάτριο.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 15.000,00€ ενώ η πίστωση προέρχεται από ιδίους πόρους (μέσω της τροποποίησης του προϋπολογισμούαπό το σχετικό θέμα της παρούσης ημερομηνίας συνεδρίας) ενώ ως τρόπος εκτέλεσης προτείνεται αυτός με απ’ ευθείας ανάθεση (σχετικές διατάξεις Ν. 4412/2016-όριο 20.000,00€) στον κ. Λεκοσιώτη Αντώνιο με έκπτωση 10%.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάνοντας κλικ εδώ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Μαϊος 2017 08:51

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism